Herinrichting Maasnielderbeek

Verbetering waterverdeling tussen Maasnielderbeek en Leigraaf in Roermond Opdrachtgever: Waterschap Limburg

In opdracht van Waterschap Roer en Overmaas verzorgt ViForis de vergunningsaanvragen en de procesmatige ondersteuning.

In de huidige situatie stroomt de Maasnielderbeek in Roermond via bergingsvijvers naar de overkluisde Maasnielderbeek. Via de overkluisde Maasnielderbeek, die nu functioneert als gemengd rioolsysteem, wordt het schone beekwater afgevoerd naar de waterzuivering, terwijl de Leigraaf vaak te weinig debiet heeft. Bovendien voldoen de bergingsvijvers momenteel niet aan de kwantiteitsdoelstelling van gemeente en treedt derhalve regelmatig water- en stankoverlast op.

De doelstelling van het project is drieledig:

  • Kwaliteitsdoelstelling: het schone water niet meer afvoeren via overkluisde Maasnielderbeek maar via de Leigraaf van Weijershof naar Asselt;
  • Kwantiteitsdoelstelling: voorkomen van water- en stankoverlast;
  • Aanleggen van compensatiegebied voor de Kamsalamander.

Door de aanleg van twee regelbare stuwen, het optimaliseren van de bergingcapaciteit in de vijverpartijen door het aanpassen van drie vaste drempels en het optimaliseren van de afvoercapaciteit van de Leigraaf wordt een veilig en robuust watersysteem gerealiseerd.