Project Kleine Investeringen gereed 19/02/2020

Responsive image

Op een 15-tal locaties verspreid door Limburg, van Roermond tot Vaals heeft Waterschap Limburg diverse waterknelpunten opgelost/verbeterd.

De werkzaamheden betroffen o.a. :

– realiseren van stapelmuren

– verhogen groene kade t.b.v. hoog water bescherming

– aanbrengen houten damwanden ter voorkoming van uitspoeling

– verbeteren toegankelijkheid onderhoud WL

– scheiden van vuilwater met regenwater in een waterbuffer

– realiseren van vuilvangconstructies

– aanbrengen van spindelschuif

– verbetervoorzieningen ten tijde van calamiteiten hoog water Maas

Etc.

 

Opdrachtgever:              Waterschap Limburg

Directievoering:             ViForis B.V.

Opdrachtnemer:            Ploegam B.V.