Nieuwsbericht CO2-ontwikkelingen 16/05/2022

Mei 2022

Ons energiebeleid

Sinds mei 2020 j.l. is ViForis bezig om inzicht te krijgen in het energieverbruik met als doel emissiestromen te reduceren. Als middel om dit doel te bereiken is ViForis gecertificeerd voor de derde trede van de CO2-prestatieladder.

Energieverbruik 2021

Ieder jaar worden de emissies in kaart gebracht door middel van een CO2-footprint. Op deze manier wordt inzicht verkregen in de uitstoot van ViForis en worden vervolgens doelstellingen geformuleerd om reductie te realiseren.

De directe- en indirecte GHG-emissies (greenhouse gasses) van ViForis bedroegen in 2021 44,9 ton CO2. Hiervan werd 0,7 ton CO2 veroorzaakt door directe GHG-emissies (scope 1), 9,3 ton CO2 door indirecte GHG-emissies (scope 2) en komt 34,9 ton CO2 uit de scope Business Travel. De scope Business Travel is onderverdeeld in zakelijke kilometers privé auto’s, zakelijke kilometers trein en zakelijke kilometers elektrische auto’s.

Conclusies energieverbruik en voortgang CO2-reductie 2021

Door de invloed van de maatregelen rondom Covid19 (thuiswerken was min of meer de norm in 2020 en 2021) zijn in 2021 de zakelijke kilometers van de privé auto’s nagenoeg gelijk gebleven t.o.v. 2020, waardoor de uitstoot ook nagenoeg gelijk is gebleven (32,5 ton CO2 in 2021 en  32,0 ton CO2 in 2020).

In 2021 zijn meer treinkilometers gemaakt. De treinkilometers zijn  vooral gemaakt door één medewerker die al zijn reizen met het openbaar vervoer maakt. Maar inmiddels pakken meerdere medewerkers soms de trein voor de langere afstanden. Tenslotte zijn er meer kilometers gereden een elektrische auto (2,4 ton CO2 in 2021 t.o.v. 0,3 ton CO2 in 2020).

Het elektra- en gasverbruik is nagenoeg hetzelfde gebleven.

CO2 wedstrijd

Een van de maatregelen om de CO2 te reduceren, is een wedstrijd voor alle medewerkers van ViForis om minder kilometers te rijden gedurende een maand. In november 2021 heeft deze wedstrijd plaatsgevonden en hieruit zijn de volgende punten naar voren gekomen:

  • Alle medewerkers van ViForis hebben zich goed ingezet om ieder op hun eigen manier kilometers te reduceren;
  • Dit heeft geleid tot meer bewustwording bij de medewerkers;
  • Marco is uitgeroepen tot winnaar van de wedstrijd. Marco heeft 2400 km met de trein afgelegd.

Scope 1, 2 en Business Travel doelstellingen

ViForis heeft als doel gesteld om in de komende vijf jaar, gemeten vanaf het referentiejaar 2019 tot aan het jaar van herbeoordeling, onderstaande CO2-reductie te realiseren.

 

Scope 1, 2 en Business Travel doelstellingen ViForis
ViForis wil in 2024 ten opzichte van 2019 8% minder CO2 uitstoten

Bovengenoemde doelstelling wordt gerelateerd aan de behaalde omzet om de voortgang in CO2 reductie te monitoren.

Belangrijkste CO2-maatregelen

Om deze doelstelling te realiseren zijn de onderstaande maatregelen opgesteld:

  • Maatregel 1: Toepassen van video en/of teleconferencing
  • Maatregel 2: Wedstrijd minder km’s maken eenmaal per jaar gedurende een maand
  • Maatregel 3: Stimuleren gebruik OV / fiets
  • Maatregel 4: Carpoolen
  • Maatregel 5: Slimmer agendabeheer

In aanvulling op bovenstaande maatregelen vraagt ViForis gedragsaanpassingen van de individuele medewerker. Enkele mogelijkheden om bij te dragen:

  • Zuinig rijden om brandstof te besparen;
  • Bandenspanning maandelijks controleren.

Heb je zelf een idee om onze CO2-uitstoot te reduceren? Laat het ons weten! Tijdens de bureau overleggen kunnen we dit bespreken. Zo zetten wij ons samen in om deze doelstellingen te halen.