Dienst
Visualisatie

Terug naar diensten

Herinrichting Oostelijke Schootsvelden te Sittard

Herinrichting Rode Beek

Landschapspark Absbroekbos

Gebiedsontwikkeling Corio Glana

Projecten worden steeds vaker samen met omwonenden en belanghebbenden ontwikkeld. De eerste ideeën voor een herinrichting kunnen doorgaans worden gecommuniceerd en besproken aan de hand van schetsen en fotomontages. Als het planproces het stadium van digitale technische inrichtingsplannen heeft bereikt, zetten wij virtual reality in om onze plannen voor een breed publiek inzichtelijk en toegankelijk te maken. Een virtuele wandeling door het plan geeft nauwkeurig inzicht in de toekomstige situatie en helpt bij het creëren van draagvlak bij belanghebbenden.