Dienst
Visie en ontwerp

Terug naar diensten

Toekomstvisie RWZI Terworm

Herstel zinkweides Epen

Herinrichting Oostelijke Schootsvelden te Sittard

Landschapspark Absbroekbos

ViForis is een multidisciplinair ontwerpbureau voor de buitenruimte. Samen met overheden en particulieren ontwerpen wij aan de groene en blauwe ruimte in de stad en ommelanden. Onze ontwerpen en plannen variëren van grootschalige visies en masterplannen op gemeentelijk niveau tot kleinschalige detailontwerpen voor parken, beektrajecten en wijkinrichting. Samen met de opdrachtgever richten wij het ontwerpproces in en bepalen het programma van eisen en de gewenste analysestappen. Wij verzorgen de noodzakelijke technische onderbouwing, beplantingsplan, materiaalkeuze en technische voorzieningen.