Dienst
Procedures en vergunningen

Terug naar diensten

Fietspad Wijlre Heerlen

Herstel zinkweides Epen

WB21+Assets

Regionale Keringen Esch

Aan de hand van een vergunningenscan bepalen wij welke procedures en vergunningen noodzakelijk zijn voor de realisatie van een plan. Wij verzorgen de vergunningaanvragen in het kader van de omgevingswet, waterwet en ontgrondingen en begeleiden procedures in het kader van ruimtelijke ordening. Daarbij leveren wij de bijbehorende onderzoeken en onderbouwing. Wij verzorgen en begeleiden de onderzoeken op het gebied van ecologie (flora en fauna), archeologie en cultuurhistorie, hydrologie, bodemkwaliteit, milieu en conventionele explosieven.