Dienst
Inrichtingsplannen

Terug naar diensten

Herinrichting Oostelijke Schootsvelden te Sittard

Herinrichting Rode Beek

Natuurherstel Bemelerberg

Landschapspark Absbroekbos

ViForis is een multidisciplinair ontwerpbureau voor de buitenruimte. Samen met overheden en particulieren ontwerpen wij aan de groene en blauwe ruimte in de stad en ommelanden.  Wij werken onze schetsontwerpen uit tot technische inrichtingsplannen (VO en DO) in een digitaal tekenprogramma (AutoCad).  Het grondwerk en de terreinprofilering wordt 3 dimensionaal in beeld gebracht (Civil 3D). Onze inrichtingsplannen zijn technische onderbouwd en voorzien van alle noodzakelijke cultuurtechnische en civieltechnische details en onderzoeken.