Dienst
Inrichtingsplannen

Terug naar diensten

Fietspad Wijlre Heerlen

Herinrichting gedeelte van Apenheul

WB21+Assets

Herinrichting Oostelijke Schootsvelden te Sittard

ViForis is een multidisciplinair ontwerpbureau voor de buitenruimte. Samen met overheden en particulieren ontwerpen wij aan de groene en blauwe ruimte in de stad en ommelanden.  Wij werken onze schetsontwerpen uit tot technische inrichtingsplannen (VO en DO) in een digitaal tekenprogramma (AutoCad).  Het grondwerk en de terreinprofilering wordt 3 dimensionaal in beeld gebracht (Civil 3D). Onze inrichtingsplannen zijn technische onderbouwd en voorzien van alle noodzakelijke cultuurtechnische en civieltechnische details en onderzoeken.