Dienst
Besteksvoorbereiding en aanbesteding

Terug naar diensten

Fietspad Wijlre Heerlen

Herinrichting gedeelte van Apenheul

Herstel zinkweides Epen

WB21+Assets

ViForis begeleidt projecten van de planfase naar de uitvoering. Voor ViForis is een RAW-bestek niet alleen een contract tussen opdrachtgever en aannemer maar ook een praktisch uitvoerbare werkomschrijving. Onze RAW-bestekken leiden tot een efficiënte uitvoering in tijd en geld. Onze bestekken zijn voorzien van een complete en gedetailleerde set bestekstekeningen (opruim, kap, situatie, lengte- en dwarsprofielen, details, beplanting en rasters) en een directieraming. Namens de opdrachtgever begeleiden wij de aanbesteding.