Dienst
Besteksvoorbereiding en aanbesteding

Terug naar diensten

Herinrichting Oostelijke Schootsvelden te Sittard

Herinrichting Rode Beek

Herstel Kelmonderbos

Natuurherstel Bemelerberg

ViForis begeleidt projecten van de planfase naar de uitvoering. Voor ViForis is een RAW-bestek niet alleen een contract tussen opdrachtgever en aannemer maar ook een praktisch uitvoerbare werkomschrijving. Onze RAW-bestekken leiden tot een efficiënte uitvoering in tijd en geld. Onze bestekken zijn voorzien van een complete en gedetailleerde set bestekstekeningen (opruim, kap, situatie, lengte- en dwarsprofielen, details, beplanting en rasters) en een directieraming. Namens de opdrachtgever begeleiden wij de aanbesteding.