Dienst
Beheerplannen

Terug naar diensten

WB21+Assets

Herinrichting Oostelijke Schootsvelden te Sittard

Herinrichting Rode Beek

Beheer grondeigendommen Wonen Limburg

Goed beheer en onderhoud is sterk bepalend voor het behalen van een hoge inrichting- en belevingskwaliteit. Daarom stellen wij bij onze inrichtingsplannen doorgaans ook een beheer- en onderhoudsplan op.  Onze beheerplannen geven inzicht in het streefbeeld en de wijze waarop de gewenste kwaliteit op een duurzame en kosten-effectieve wijze behaald kan worden. Door belanghebbenden bij de inrichting en het onderhoud van hun leefomgeving te betrekken creëren we draagvlak en betrokkenheid.